קיצורי דרך בוורד

קיצורי דרך במקלדת בתוכנת וורד מגדילים את הפרודקטיביות ואת מהירות העבודה.
אימוץ קיצורי המקשים בוורד הופך את המשתמש למקצוען ומשפר משמעותית את יכולתיו.

עיינו ברשימה, שננו את החשובים והרלוונטים ביותר והפכו למאסטרים בוורד!
אם אתם מעוניינים ללמוד עוד קצת טריקים בוורד ליחצו כאן.

להלן רשימת הקיצורים המלאה לתוכנת וורד במקלדת.

Ctrl + Aבחר את כל תוכן העמוד
Ctrl + Bהדגש בחירה
Ctrl + Cהעתק (את הטקסט/תמונה שנבחר/ה)
Ctrl + Xגזור (את הטקסט/תמונה שנבחר/ה)
Ctrl + Nפתח מסמך חדש/ריק
Ctrl + Oפתח
Ctrl + Pפתח את חלון ההדפסה
Ctrl + Fפתח את תיבת החיפוש
Ctrl + Iהטה את הבחירה המודגשת
Ctrl + Kהוספת קישור
Ctrl + Uקו תחתון לטקסט הנבחר
Ctrl + Vהדבק
Ctrl + Yבצע שוב את הפעולה האחרונה שבוצעה
Ctrl + Zבטל את הפעולה האחרונה
Ctrl + Gמעבר לעמוד מבוקש
Ctrl + Hמצא והחלף אפשרויות
Ctrl + Jיישר לשני הצדדים את הפיסקה המסומנת
Ctrl + Lיישר את הטקסט או השורה שנבחרו לשמאל/ימין
Ctrl + Qיישר את הפסקה שנבחרה לשמאל.
Ctrl + Eיישר את הטקסט או הקו שנבחר למרכז.
Ctrl + Rיישר את הטקסט או השורה שנבחרו ימינה/ לשני הצדדים
Ctrl + Mהכנס את הפסקה
Ctrl + Tכניסה תלויה
Ctrl + Dאפשרויות גופן
Ctrl + Shift + Fשנה את הגופן
Ctrl + Shift + >הגדל את הגופן שנבחר 1+
Ctrl + ]הגדל את הגופן שנבחר 1+
Ctrl + [הקטנת הגופן שנבחר 1-
Ctrl + Shift + *הצג או הסתר תווים שאינם מודפסים
Ctrl + (חץ שמאלה)הזז סמן מילה אחת שמאלה
Ctrl + (חץ ימינה)הזז סמן מילה אחת ימינה
Ctrl + (חץ למעלה)העבר סמן לתחילת השורה או הפסקה
Ctrl + (חץ למטה)העבר סמן לסוף הפסקה
Ctrl + Delמחק מילה מימין לסמן
Ctrl + Backspaceמחק מילה משמאל לסמן
Ctrl + Endהזז את הסמן לסוף המסמך
Ctrl + Homeהעבר את הסמן לתחילת המסמך
Ctrl + רווחאפס טקסט מודגש לגופן ברירת המחדל
Ctrl + 1פיסקה עם רווח שורה בודד
Ctrl + 2פיסקה עם רווח שורה כפול.
Ctrl + 5פיסקה עם רווח שורה של 1.5 שורות.
Ctrl + Alt + 1שנה טקסט מסומן לכותרת 1
Ctrl + Alt + 2שנה טקסט מסומן לכותרת 2
Ctrl + Alt + 3שנה טקסט מסומן לכותרת 3
F1פתח את חלון העזרה
Shift + F3שנה רישיות של הטקסט שנבחר (בשפה האנגלית)
Shift + Insertהדבק
F4חזור על הפעולה האחרונה שבוצעה (Word 2000+).
F7בדיקת איות הטקסט ו/או המסמך שנבחרו
Shift + F7הפעל את "אוצר המילים"
F12שמור בשם
Ctrl + Sשמור
Shift + F12שמור
Alt + Shift + Dהכנס את התאריך הנוכחי
Alt + Shift + Tהכנס את השעה הנוכחית
Ctrl + Wסגור מסמך

 

סיכום שיעור להורדה:

מדריכים נוספים

מחשבון
דילוג לתוכן