קיצורי דרך בוורד

קיצורי דרך במקלדת בתוכנת וורד מגדילים את הפרודקטיביות ואת מהירות העבודה.
אימוץ קיצורי המקשים בוורד הופך את המשתמש למקצוען ומשפר משמעותית את יכולתיו.

עיינו ברשימה, שננו את החשובים והרלוונטים ביותר והפכו למאסטרים בוורד!
אם אתם מעוניינים ללמוד עוד קצת טריקים בוורד ליחצו כאן.

להלן רשימת הקיצורים המלאה לתוכנת וורד במקלדת.

Ctrl + A בחר את כל תוכן העמוד
Ctrl + B הדגש בחירה
Ctrl + C העתק (את הטקסט/תמונה שנבחר/ה)
Ctrl + X גזור (את הטקסט/תמונה שנבחר/ה)
Ctrl + N פתח מסמך חדש/ריק
Ctrl + O פתח
Ctrl + P פתח את חלון ההדפסה
Ctrl + F פתח את תיבת החיפוש
Ctrl + I הטה את הבחירה המודגשת
Ctrl + K הוספת קישור
Ctrl + U קו תחתון לטקסט הנבחר
Ctrl + V הדבק
Ctrl + Y בצע שוב את הפעולה האחרונה שבוצעה
Ctrl + Z בטל את הפעולה האחרונה
Ctrl + G מעבר לעמוד מבוקש
Ctrl + H מצא והחלף אפשרויות
Ctrl + J יישר לשני הצדדים את הפיסקה המסומנת
Ctrl + L יישר את הטקסט או השורה שנבחרו לשמאל/ימין
Ctrl + Q יישר את הפסקה שנבחרה לשמאל.
Ctrl + E יישר את הטקסט או הקו שנבחר למרכז.
Ctrl + R יישר את הטקסט או השורה שנבחרו ימינה/ לשני הצדדים
Ctrl + M הכנס את הפסקה
Ctrl + T כניסה תלויה
Ctrl + D אפשרויות גופן
Ctrl + Shift + F שנה את הגופן
Ctrl + Shift + > הגדל את הגופן שנבחר 1+
Ctrl + ] הגדל את הגופן שנבחר 1+
Ctrl + [ הקטנת הגופן שנבחר 1-
Ctrl + Shift + * הצג או הסתר תווים שאינם מודפסים
Ctrl + (חץ שמאלה) הזז סמן מילה אחת שמאלה
Ctrl + (חץ ימינה) הזז סמן מילה אחת ימינה
Ctrl + (חץ למעלה) העבר סמן לתחילת השורה או הפסקה
Ctrl + (חץ למטה) העבר סמן לסוף הפסקה
Ctrl + Del מחק מילה מימין לסמן
Ctrl + Backspace מחק מילה משמאל לסמן
Ctrl + End הזז את הסמן לסוף המסמך
Ctrl + Home העבר את הסמן לתחילת המסמך
Ctrl + רווח אפס טקסט מודגש לגופן ברירת המחדל
Ctrl + 1 פיסקה עם רווח שורה בודד
Ctrl + 2 פיסקה עם רווח שורה כפול.
Ctrl + 5 פיסקה עם רווח שורה של 1.5 שורות.
Ctrl + Alt + 1 שנה טקסט מסומן לכותרת 1
Ctrl + Alt + 2 שנה טקסט מסומן לכותרת 2
Ctrl + Alt + 3 שנה טקסט מסומן לכותרת 3
F1 פתח את חלון העזרה
Shift + F3 שנה רישיות של הטקסט שנבחר (בשפה האנגלית)
Shift + Insert הדבק
F4 חזור על הפעולה האחרונה שבוצעה (Word 2000+).
F7 בדיקת איות הטקסט ו/או המסמך שנבחרו
Shift + F7 הפעל את "אוצר המילים"
F12 שמור בשם
Ctrl + S שמור
Shift + F12 שמור
Alt + Shift + D הכנס את התאריך הנוכחי
Alt + Shift + T הכנס את השעה הנוכחית
Ctrl + W סגור מסמך

 

סיכום שיעור להורדה:

מדריכים נוספים